UwNota/bet.voorwaarden

Onze nota’s worden verzorgd door uwnota.nl. Heeft u vragen over uw nota, bel: 0900 – 404 94 04  (€ 0,35 per gesprek).

uwnota.nl neemt dit werk uit onze handen zodat wij meer tijd en aandacht hebben voor u. Na de behandeling ontvangt u van uwnota.nl de nota voor de verleende dienst of het product.

Betalingsvoorwaarden uwnota.nl

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle betalingen verschuldigd aan uwnota.nl en zijn ook door uw zorgaanbieder van toepassing verklaard.

Uw zorgaanbieder heeft de vorderingen die hij/zij op u heeft overgedragen aan uwnota.nl. Deze overdracht is door uwnota.nl geaccepteerd. Hiervan is een akte van cessie opgemaakt zoals bedoeld in artikel 3:94 van het Burgerlijk Wetboek.

uwnota.nl is als enige bevoegd om de facturering te doen en deze factuur te incasseren.

Op alle vorderingen die uw zorgaanbieder op u heeft of zal krijgen, zijn de volgende betalingsvoorwaarden van toepassing:

  • Indien mogelijk mag uwnota.nl de factuur, of een deel van de factuur, rechtstreeks incasseren bij uw zorgverzekeraar.
  • De factuur dient altijd voor de vermelde vervaldatum volledig te worden voldaan en deze vervaldatum geldt ook als de zorgverzekeraar deze factuur volledig of deels voldoet.
  • Indien de factuur niet voor de vervaldatum is betaald op de bankrekening zoals op de factuur is vermeld, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is Vanaf dat moment is rente verschuldigd.
  • Indien de factuur niet op tijd is betaald, mag uwnota.nl incassomaatregelen nemen. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten die verband houden met het innen van de factuur komen voor uw rekening, inclusief eventuele BTW. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld volgens de Wet Incassokosten (sinds 1 juli 2012).
  • uwnota.nl heeft het recht om betalingen eerst in mindering te brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het factuurbedrag.
  • De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door een klacht over de factuur of het opzeggen van de overeenkomst tussen u en uw zorgaanbieder.

Mocht één van de bepalingen van deze betalingsvoorwaarden niet van toepassing zijn, dan blijven de overige bepalingen van kracht.

 

Voor vragen en meer informatie over de nota kunt u terecht op de website www.uwnota.nl. Telefonisch contact is ook mogelijk. U belt dan naar 0900 – 46 36 633  (€ 0,35 per gesprek).

Patiënten die na versturen van de eerste factuur en een of meerdere herinneringen nog niet hebben betaald, ontvangen een aanmaning van het Centraal Medisch Incassobureau. Op de website www.cmib.nl kunt u informatie over het incassotraject vinden. Als u vragen heeft over de aanmaning of alsnog een betalingsregeling wilt afsluiten kunt u bellen naar 0900 – 23 52 642 (€ 0,35 per gesprek) of mailen naar  info@cmib.nl.