Arcus

Wie zijn wij?

Logo Arcus Best

ARCUS is een (para)-medisch samenwerkingsverband binnen Best, dat door samenwerking de zorg voor onze patiënten bundelt. Op deze manier kunnen we u snel, zorgvuldig en effectief helpen.

De volgende praktijken vormen samen ARCUS:
Podotherapie Brons
Fysiotherapie Meesters
Ergotherapie Best-Oirschot 
Oefentherapie Cesar Best
Psychologenpraktijk Best

Missie ARCUS.

We zijn een paramedisch en psychologisch samenwerkingsverband in Best dat kwalitatief goede zorg levert aan patiënten met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Deze zorg is zowel curatief als preventief en gericht op het optimaliseren van de kwaliteit van het dagelijks functioneren en de kwaliteit van het leven. Om dit te realiseren maken we gebruik van elkaars specifieke expertises. De zorgvraag van de patiënt staat hierin centraal.

Visie ARCUS.

Inleiding:
De gezondheidszorg is een dynamisch proces. Ontwikkelingen zoals bezuinigingen, marktwerking gekoppeld aan schaalvergroting, een beter geïnformeerde patiënt, drukken hun stempel op de gezondheidszorg.
In het licht van deze ontwikkelingen is onze visie:

We zijn een samenwerkingsverband, duidelijk gepositioneerd in de regio Best, dat kwalitatief hoogwaardige zorg aanbiedt en ontwikkelt op het gebied van paramedische en psychologische hulpverlening . Uitgangspunt is dat de combinatie van beide disciplines een meerwaarde heeft en elkaar kunnen ondersteunen. Hierbij streven we naar de best passende zorg afgestemd op de individuele hulpvraag. Deze zorg wordt gekenmerkt door heldere korte lijnen en waarbij wij gebruik maken van de nieuwste onderzoeks- en behandelprincipes van het moment.

Bezoek onze website www.arcusbest.nl