Artsenwijzer

De artsenwijzer bestaat uit een algemeen deel en een specifiek deel. In het algemene deel wordt ingegaan op de beroepsinhoudelijke aspecten van podotherapie. De verwijzer krijgt via dit deel zicht op wat podotherapie in het algemeen inhoudt.

In het specifieke deel zijn patiëntengroepen die baat kunnen hebben bij podotherapie beschreven en gekarakteriseerd naar (onder meer) de aard van de aandoening en de klachten of problemen in het functioneren. Per categorie patiënten wordt tevens de aard, inhoud en het te verwachten effect van de podotherapeutische behandeling aangegeven.

Via deze link kunt u de volledige artsenwijzer in pdf downloaden.