Hieronder vindt u de specialisaties binnen onze praktijk.
Podotherapie bij kinderen
Podotherapie Brons heeft een ruime ervaring op het gebied van de kindervoet. Een aantal voetklachten zijn direct leeftijdsgebonden en vragen om een specifieke behandeling. Dit gebeurt in bij ons in de praktijk met de grootste zorg en indien nodig werken we hierbij samen met consultatiearts en/of kinderarts. Kijk voor een actueel artikel over hielklachten onder het tabblad ‘Artikelen’.

Manuele technieken
Het lichaam bestaat uit een keten van bewegingen. Soms ontstaat er in deze keten een blokkade. Ons lichaam is in de meeste gevallen in staat om deze blokkade op een andere plaats te compenseren. Soms lukt dit niet en dan is het van belang om de ontstane blokkade op te heffen.
Ook in de voet ontstaan soms blokkades. Deze kunnen opgeheven worden door middel van manuele technieken. Deze technieken worden beheerst en toegepast in deze praktijk.
Biomechanisch onderzoek
Om tot een juiste diagnose en behandeling te komen is het uitvoeren van een goed onderzoek essentieel. Onmisbaar hulpmiddel hierbij is de RSscan. Dit is een geavanceerd meetinstrument dat bestaat uit een sensorplaat die is gekoppeld aan de computer. De patient loopt over de plaat, waarna direct een digitale analyse uitgevoerd kan worden.
Sportpodotherapie
Podotherapie Brons heeft veel kennis en ervaring in huis wat betreft sportblessures. We werken met geavanceerde apparatuur om bij diverse sporten de juiste onderzoekmethodes toe te kunnen passen. Denk hierbij aan de RSscan, onze digitale sensorplaat. Daarnaast voeren we bij sporters altijd een video-analyse uit op de loopband en maken we gebruik van speciale materialen voor het vervaardigen van podotherapeutische sportzolen. . We werken nauw samen met voetbalvereniging Best-Vooruit en we maken deel uit van het Sportmedisch Team van atletiek vereniging Generaal Michaelis. Bij de atletiekvereniging voeren wij één maal in de maand een loopanalyse uit voor atleten met blessures of met een verhoogde kans op blessures. Hierbij leggen we het looppatroon vast d.m.v. een video camera en analyseren dit vervolgens in samenwerking met de trainer. Vervolgens komen we tot een advies voor de atleet.
Diabetes
Iedere podotherapeut is in principe gespecialiseerd in het beoordelen van de diabetische voet. In onze praktijk voeren we bij iedere diabetes patient minimaal eens per jaar een zogenaamde voetscreening uit. Het doel hiervan is preventie van complicaties en informatievoorziening naar de patient toe.
Omdat diabetes een steeds groter probleem wordt in de nederlandse gezondheidszorg, stimuleert de regering het oprichten van de zogenaamde zorgstraten. Een zorgstraat is een groep van behandelaars die samen en in overleg met elkaar een zo optimaal mogelijke zorg leveren. De patient staat centraal en de zorg wordt om hem/haar heen gerealiseerd. Podotherapie Brons participeert in twee zorgstraten namelijk:
PoZoB DOH

Ehlers Danloss syndroom (EDS)
EDS is een aandoening waarbij het bindweefsel niet goed is opgebouwd. Gevolg is dat alle structuren die bindweefsel bevatten zwakker zijn. Denk hierbij aan gewrichtskapsels, banden, pezen, huid, maar ook de wanden van de bloedvaten. De meest voorkomende vorm van EDS is het hypermobiliteitstype. Hierbij is sprake van een grote mobiliteit in de meeste gewrichten. Door de grote mobiliteit en het tekort aan natuurlijke steun van het bindweefsel, treden bij dit type vaak ontwrichtingen op van bijvoorbeeld schouder of vingers. Daarnaast zorgt deze combinatie voor een voortdurende overbelasting van banden, pezen en spieren rondom diverse gewrichten. Chronisch pijn en vermoeidheid is één van de belangrijkste symptomen.Bij het hypermobiliteitstype is bijna altijd sprake van een zogenaamde platvoet, een voet waarbij het voetgewelf sterk is afgevlakt. Daarnaast zorgt de laxiteit van de enkelbanden voor een grote instabiliteit in de voet en zal de voet ook regelmatig zwikken.Bij mensen met EDS dient het podotherapeutisch onderzoek zeer zorgvuldig uitgevoerd te worden, rekening houdend met de grote gevoeligheid van de kapsels en banden in de voet. Podotherapie Brons heeft de kennis en ervaring om mensen met EDS te kunnen behandelen.
Echografie

Echografie van het bewegingsapparaat (MSU) wordt in de praktijk toegepast wanneer tijdens het podotherapeutisch onderzoek een diagnose onvoldoende vastgesteld kan worden. De podotherapeut kan op deze wijze gerichter een behandelplan opstellen. Ook kan echografie ingeschakeld worden als evaluatiemiddel bij de controle afspraak.

Echografie kan bij onderstaande gevallen ingezet worden:

 • Klachten aan spierweefsel
 • Klachten aan peesweefsel
 • Klachten aan zenuwweefsel
 • Klachten aan banden/ligamenten
 • Gewrichtsproblematiek
 • Hielspoor
 • Morbus Sever
 • Voorvoetproblematiek
 • Slijmbeurzen
Ouderenonderzoek / valpreventie

De voeten veranderen als we ouder worden. De volgende veranderingen kunnen ontstaan:

 • Veranderende stand van de voeten
 • Afname dempende laag voetzool
 • Meer eeltvorming

Ook het looppatroon verandert gedurende jaren. Vaak ontstaat er:

 • Instabiel looppatroon
 • Verminderde bewegelijkheid tijdens het lopen
 • Ander looppatroon door gebruik van loopmiddelen en/of trager reactievermogen

Bij het ouder worden vergroot tevens de kans op vallen. 33% van de thuiswonenden en 50% van de bewoners in een verpleeghuis vallen minstens 1 keer per jaar. Het gaat vaak om een combinatie van verschillende factoren met als gevolg een afname van lichamelijke functies en minder sociale activiteiten/contacten.

Doormiddel van een podotherapeutisch onderzoek, wat Podotherapie Brons specifiek heeft ontwikkeld voor ouderen, kan de podotherapeut nagaan of er sprake is van een afwijkende voetstand, looppatroon of een vergroot risico op vallen. Tijdens dit onderzoek wordt o.a. gekeken naar de voetstand, looppatroon, spierkracht en bewegelijkheid van het lichaam. Tevens vindt een balansmeting op een drukmeetplatform plaats. Na het onderzoek wordt in overleg met u een persoonlijk behandelplan samengesteld. Hiervoor werken we samen met pedicures, oefentherapeuten Cesar en ergotherapeuten.