Patiënten enquete

Kwaliteit leveren staat bij Podotherapie Brons hoog in het vaandel. Daarom vinden wij het belangrijk uw mening over de praktijk te horen.

Deze enquete heeft tot doel de kwaliteit van Podotherapie Brons te meten zoals deze door patiënten wordt ervaren. Zo kan de zorg beter worden afgestemd aan uw wensen. Patiënten onder de 16 jaar dienen de enquête samen met één van de ouders/begeleiders in te vullen.

Het kost u ongeveer 2 minuten om de vragenlijst in te vullen.

Het kan zijn dat u het gevoel heeft dat een bepaalde vraag niet op u van toepassing is of dat u een bepaald aspect niet heeft ondervonden. Beantwoord deze vraag dan met ‘niet van toepassing’. De enquête wordt anoniem behandeld. Wij stellen uw eerlijke mening op prijs. Om onze kwaliteit te kunnen verbeteren, willen we heel graag, dat u uw antwoorden toelicht in de daarvoor bestemde ruimte onder de vragen.

U mening maakt onze kwaliteit beter!

Heeft u aanvullende vragen dan kunt u contact opnemen met: judy@podotherapiebrons.nl

Met vriendelijke groet,
Team Podotherapie Brons

Klik hier voor het starten van de enquête.