Missie en visie

Missie Podotherapie Brons

Podotherapie Brons vindt het belangrijk het vak podotherapie naar een hoger niveau te tillen. Het wordt gevormd door een sterk team dat voortdurend werkt aan een inspirerende, transparante, veilige en vertrouwde werkomgeving. Ook richting patiënten wordt met vertrouwen en transparantie gewerkt. Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwste evidence based onderzoeksmethodes en technieken om zo haar patiënten de beste zorg te kunnen leveren. Essentieel hierbij is de communicatie richting andere paramedici en medici. Door een multidisciplinaire kijk wordt eigen kennis verbreed en draagt dit direct bij aan de zorg en aandacht van de patiënt. De verantwoordelijkheid in het begeleiden van het zorgtraject van de patiënt wordt zeer serieus genomen. Ook nadat de patiënt bij Podotherapie Brons is uitbehandeld, wordt de patiënt begeleid op de eerste stappen van zijn/haar nieuwe zorgtraject .

Visie Podotherapie Brons

Podotherapie Brons is een dynamische praktijk met een innovatiedrang. Zij willen het centrum worden van de voetzorg coördinatie in Best en hier een leading positie innemen. Het is belangrijk om in de gezondheidszorg zelf initiatieven te nemen, dat men durft te ondernemen. Het realiseren van een gezondheidscentrum waar de inhoudelijke samenwerking een groot speerpunt wordt, is hierbij een belangrijk doel. Ook de sterke positie binnen alle grote sportclubs in Best wil men verder vormgeven. Hierbij zal de sportpodotherapeut een belangrijke spin het web zijn. De ontwikkeling op het gebied van gecertificeerde zolen in veiligheidsschoenen zal men in Best en omstreken groot op de kaart gaan zetten. De productspecialist zal hierin de lead nemen. Naast het realiseren van deze doelen, zal de blik naar buiten gericht blijven en blijft het team enthousiast nieuwe kansen onderzoeken. Dit alles echter rondom de spil van de praktijk: de patiënt.