Jennifer is het onderzoek plantaire fasciitis  aan het afronden. De laatste loodjes voor Jennifer. Het onderzoek wat twee jaar geleden is begonnen, zit in de afrondende fase. Het onderzoek wordt deze week met een afgevaardigde van het bestuur van de NVvP door besproken.