Loopanalyse GM

Elke maand voeren wij een loopanalyse uit op locatie bij Atletiekverening Generaal Michaelis in Best. De analyse van de aangemelde atleten bestaat uit een video-opname gevolgd door een uitvoerige analyse. Atleet en trainer zijn bij deze loopanalyse aanwezig. U kunt zich aanmelden via uw trainer of via onze praktijk, telefoon 0499-393352....

Foot Posture Index (FPI)

Judy is een protocol aan het schrijven om de wetenschappelijke meetmethode Foot Posture Index (FPI), gefaseerd in te voeren in een podotherapeutische praktijk. Ze heeft het literatuuronderzoek afgerond en heeft de meetmethode nu als pilot in onze praktijk ingevoerd. Na deze pilot volgt een evaluatie, waarbij onze meetresultaten worden vergeleken met die van de literatuur. Komen deze gegevens overeen, dan is de FPI een feit binnen onze...

Onderzoek plantaire fasciitis

Jennifer is het onderzoek plantaire fasciitis  aan het afronden. De laatste loodjes voor Jennifer. Het onderzoek wat twee jaar geleden is begonnen, zit in de afrondende fase. Het onderzoek wordt deze week met een afgevaardigde van het bestuur van de NVvP door...