Judy is een protocol aan het schrijven om de wetenschappelijke meetmethode Foot Posture Index (FPI), gefaseerd in te voeren in een podotherapeutische praktijk. Ze heeft het literatuuronderzoek afgerond en heeft de meetmethode nu als pilot in onze praktijk ingevoerd. Na deze pilot volgt een evaluatie, waarbij onze meetresultaten worden vergeleken met die van de literatuur. Komen deze gegevens overeen, dan is de FPI een feit binnen onze praktijk.