Corona

Corona beleid bij Podotherapie Brons

Wanneer u onderstaande vragen met ‘nee’ kunt beantwoorden, kunnen wij u in de praktijk ontvangen. Het is tevens mogelijk een videoconsult aan te vragen. U kunt een afspraak maken via 0499-393352 of het invullen van ons contactformulier.

• Heeft u nu corona?
• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
• Bent u korter dan 14 dagen geleden genezen van corona?
• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen,
hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
• Bent u in thuisisolatie?

Mocht er na het maken van een afspraak iets wijzigen in uw gezondheid, dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren of te verzetten.

Nog wat extra aanwijzingen over uw afspraak:

• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
• Volg de aanwijzingen van het team op.
• Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of
begeleider mee komen.
• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.
• Wij zullen u ontvangen met een glimlach, maar u de hand niet schudden.
• In de behandelkamer houden we ons aan de NVvP Richtlijn Hygiëne en
Infectiepreventie en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.